Toppbild

Toppbild

söndag 10 maj 2020

In memoriam: Sture Kjellgren

Under helgen nåddes vi av nyheten att hedersmedlemmen Sture Kjellgren gått bort den 1 maj.

Sture Kjellgren började inom skytterörelsen 1950 då han gick med i Norra Åsums Skytteförening och där vara har sekreterare och ordförande tills att sällskapet och Norra Åsum slogs ihop på 60-talet och därefter vara han vice ordförande i sällskapet några år. Sedemera var han revisor i föreningen i många år.

Senare så började Sture engagera sig i Kristianstadortens Skyttekrets och Kristianstads Skytteförbund. Han var sekreterare och ordförande i kretsen mellan 1964 till 1985 och han var förbundssekreterare i Kristianstads Skytteförbund mellan 1967 till 1992 och under denna tid var han även engagerad i Kristianstads Läns Ungdomsskytteförbund och var förbundets representant i Skytteriksdagen mellan 1970 och 1993.

Engagemanget för skytterörelsen och det stora administrativa arbetsinsatsen Sture gjorde är imponerande, dåtidens roll som förbundssekreterare var den "tunga" och viktiga rollen inom dåvarande skytteorganisationen och han har tilldelats i princip alla förtjänstmedaljer inom skytterörelsen man kunde få. Sture var också en av initiativtagarna och var med i organisationen av Allmänt Riksskytte 1983 som arrangerades i Skåne tillsammans med Malmöhus Skytteförbund.

Som skytt var Sture väldigt engagerad i fältskyttet och som lagledare för förbundslagen på SM var han alltid med på tävlingarna och hade koll på "länet" skyttar. Han var också fadder och chaufför till många unga skyttar som sköt sina första fältskjutningar i föreningen (varav den nuvarande ordförande i föreningen var en av dem). Han hade en karaktäristisk klädstil som fältskytt då han ofta hade slips och skjorta under skyttejackan när han sköt fält. 

Vid sällskapets 175-års jubileums 2006 utnämndes Sture till hedersmedlem nummer 25. Våra tankar går till Stures familj.




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar